Categories :

Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym

Coraz więcej osób marzy o posiadaniu własnego mieszkania, często jest to jednak niemożliwe bez zaciągnięcia pożyczki. Z pomocą przychodzi kredyt hipoteczny, który pomaga sfinansować nasze marzenie o własnym „M”.

Decyzja o zakupie mieszkania jest zazwyczaj decyzją, która wymaga dłuższego zastanowienia, jest to bowiem zobowiązanie na całe życie, dlatego powinniśmy poświęcić mu nieco czasu. O czym powinniśmy wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu? Kredyt hipoteczny, czy też dokładnie mieszkaniowy, to zobowiązanie, po które sięgamy w celu skredytowania i zakupu mieszkania. Jest to zobowiązanie wieloletnie, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka ustanowiona na rzecz w banku poprzez wpis do księgi wieczystej nieruchomości.

Dlaczego myśląc o tego rodzaju kredycie mamy na myśli kredyt długoterminowy? Zazwyczaj kwota, którą zaciągamy jest wysoka, stąd długi okres kredytowania. Kredyt tego rodzaju udzielany jest na kilkanaście lat. Zdaniem ekonomistów najlepiej wziąć go na 10-20 lat, dłuższy okres kredytowania to duże odsetki, a co za tym idzie, wyższe koszty. Dlatego, jeśli tylko nas na to stać, postawmy na wyższą ratę, skracając w ten sposób okres kredytowania. Kolejną kwestią jest zabezpieczenie hipoteczne. Zacznijmy od tego, czym jest księga wieczysta, jest to dokument opisujący stan prawny nieruchomości, znajdują się w niej informacje, które pozwalają stwierdzić prawa przysługujące do danej nieruchomości. Hipoteka jest wpisywana do czwartego działu księgi wieczystej i stanowi zabezpieczenie dla banku, który w razie problemów z naszą spłatą sprzeda nieruchomość i w ten sposób pokryje niezapłacone raty.

Kolejną kwestią jest oprocentowanie kredytu, na które składają się dwa elementy, mianowicie zmienna stawka WIBOR, na którą nie mamy wpływu, bo jest ona ustalana w dni robocze, na podstawie stóp zgłaszanych przez przedstawicieli banków na podstawie stóp procentowych. Druga część to stała marża, stanowiąca zyski z udzielonego kredytu. Na wysokość marży możemy w pewien sposób wpłynąć, możemy ją negocjować, jej wysokość uzależniona jest między innymi od wskaźnika LTV lub kwoty kredytu. Bank pobiera także prowizję, czyli jednorazową opłatę, którą płacimy już zazwyczaj w dniu podpisania kredytu. Prowizja wyrażona jest jako procent od kwoty udzielonego kredytu, jej wysokość wynosi od 0 do 4 procent. Oprócz prowizji bank pobiera jeszcze inne opłaty np. za wycenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu. Niektóre banki same dokonują wyceny, inne żądają dostarczenia oświadczenie wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jeśli bierzemy kredyt na nieruchomość, która dopiero się buduje, to bank wypłaci nam kredyt w transzach. Będzie je wypłacał po tym, jak dokona inspekcji, na jakim etapie jest budowa. Niestety, również to może wiązać się z opłatami. Kosztami może być obarczony również ewentualny aneks do umowy, o który możemy poprosić, gdy w trakcie spłaty chcemy zmienić parametry kredytu, np. skrócić okres spłaty albo zmienić wysokość rat. Wiąże się to ze zmianą warunków umowy, stąd wynika opłata. W jaki sposób możemy spłacić kredyt hipoteczny? Zazwyczaj są na to dwa sposoby, mianowicie w ratach malejących i równych. W przypadku rat malejących co miesiąc spłacamy równą ratę kapitałową, która stanowi iloraz kwoty kredytu oraz okres spłaty w miesiącach i raty odsetkowej, ta naliczana jest w oparciu od zmniejszającego się zadłużenia. W przypadku rat równych na początku spłacamy przede wszystkim odsetki, z czasem część odsetkowa maleje, a zwiększa się udział części kapitałowej.