Categories :

Perspektywy dla lokat bankowych

Oszczędzanie na lokatach bankowych jest w dalszym ciągu popularne, ale przez bardzo niskie stopy procentowe notowane w narodowej gospodarce od praktycznie dziesięciu lat inwestorzy indywidualni poszukują nowych gałęzi lokowania nadwyżek kapitałowych. Jakie jeszcze zmiany zachodzą stopniowo w segmencie zakładania lokat bankowych?

Banki detaliczne traktują lokaty bankowe coraz częściej jako bardzo niszowy dodatek do podstawowej działalności. Największą popularnością cieszą się bowiem usługi kredytowe, szczególnie pożyczki krótkoterminowe (konsumpcyjne), a przy zachowaniu zadłużenia na poziomie gospodarstwa domowego nie ma najczęściej mowy o generowaniu oszczędności. Gospodarstwa domowe, które są w stanie oszczędzać nie zgadzają się na tak niskie oprocentowanie depozytów. Z tego powodu rośnie moda na przenoszenie pieniędzy na rynek kapitałowy, czy do innych, bardziej ryzykownych sektorów. Instrumenty pochodne, obligacje korporacyjne i standardowe skarbu państwa, wprowadzanie pieniędzy na giełdę walutową Forex to tylko niektóre z najważniejszych przykładów. Wiele środowisk inwestycyjnych zgłasza postulaty o zniesieniu podatku od zysków kapitałowych przynajmniej w obrębie lokat bankowych, ponieważ to wyraźny cios dla osób z jakimikolwiek nadwyżkami kapitałowymi. Lokata służy przede wszystkim do ochrony wypracowanych pieniędzy przed inflacją, ale nie każda spełnia ten cel. Od inwestora wymaga się obecnie precyzyjnego porównywania depozytów oszczędnościowych, szczególnie pod kątem oprocentowania realnego, a nie tylko nominalnego. Od oprocentowania nominalnego musisz zawsze odjąć poziom inflacji i stopę opodatkowania, w kraju 19%.

Opłacalność lokat bankowych wzrośnie na pewno w momencie, kiedy Narodowy Bank Polski postanowi podnieść stopy procentowe, ale jeszcze przed wystrzałem inflacji. Wtedy warto założyć lokatę, ponieważ zacznie faktycznie zarabiać. Oprocentowanie na poziomie 3 – 4% jest już uważane za bardzo wysokie. Widać wyraźnie, że zmieniła się świadomość inwestorów indywidualnych, ogólnie społeczeństwa w zakresie zadłużenia i oszczędzania. Przeniesienie z oszczędzania na zadłużenie to długoterminowy proces, który na pewno powstrzyma duży wzrost stóp procentowych. Perspektywy dla lokat bankowych charakteryzują się dużą stabilnością. Lokaty posiadają swoich fanów i to dobre rozwiązanie, jeżeli nie posiadasz żadnych pomysłów na inwestycje, np. przy małym kapitale i chcesz po prostu drobny, ale pewny zysk. Co myślisz o perspektywach dla lokat bankowych?