Categories :

Najważniejsze korzyści wynikające z posiadania lokaty w czasach pandemii

Lokata bankowa to wciąż najpewniejszy sposób oszczędzania pieniędzy. Może i nie jest ona zbyt opłacalna, ale w dobie pandemii sprawdza się bardzo dobrze. Zwłaszcza, że na chwilę obecną większość alternatyw na rynku nieruchomości po prostu się nie sprawdza. Dlaczego zatem warto – w czasach pandemii – zaciągnąć lub przedłużyć lokatę bankową? Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto to zrobić.

Prawie stabilny zysk

Okres pandemii jest bardzo niebezpieczny dla rynku inwestycyjnego. Nic więc dziwnego, że inwestorzy coraz częściej spoglądają łakomym okiem właśnie na lokaty. Zapewniają one w miarę stabilny zysk, który – mimo iż pomniejszony przez spadające stopy procentowe – jest pewniejszy, aniżeli bardziej ryzykowne alternatywy. Lokata jest tak naprawdę inwestycją w system bankowy, a ten – jak powszechnie wiadomo – charakteryzuje się większą stabilnością, niż prywatne inwestycje. Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy obecnie znane nam banki upadają w związku z koronawirusem. A nawet jeśli upadną, to cały ten system jest zabezpieczony wsparciem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To dzięki niemu inwestorzy mają pewność, że nawet utracone środki w końcu do nich wrócą. W przypadku sektora prywatnego takiej możliwości niestety nie ma.

Elastyczne rozwiązanie na każdą chwilę

Lokata bankowa (zwłaszcza w czasach pandemii) to produkt finansowy, z którego potencjału można skorzystać w każdej chwili. Z łatwością można ją zawiązać nawet przez Internet, wybierając przy tym odpowiedni model lokaty, czas jej trwania i – w przypadku odrobiny szczęścia – częstotliwość kapitalizacji. Oczywiście rację mają ci, którzy twierdzą, że elastyczność ta nie ma związku z możliwością wypłaty środków w każdej chwili. Niemniej, zawsze istnieje możliwość połączenia lokaty i konta oszczędnościowego. Taki model inwestycyjny jest korzystny zwłaszcza dla tych osób, które szukają możliwości aktywnego zwiększania swoich oszczędności, bez konieczności podpisywania umów o kolejne lokaty. Warto jednak zwrócić uwagę na koszty takiej elastyczności, gdyż może ona się wiązać z koniecznością pogodzenia się z dodatkowymi opłatami lub – ewentualnie – niższym oprocentowaniem zainwestowanego wkładu.

Inteligentne inwestowanie

Inwestycja na lokatach może mieć całkowicie zautomatyzowaną formę. W dobie pandemii liczba bliskich kontaktów międzyludzkich musi być zredukowana do minimum. Dlatego bardzo dużą popularnością (zwłaszcza w obecnych czasach) cieszą się lokaty, które odnawiają się automatycznie. Mechanizm działania tychże produktów finansowych jest bardzo prosty. Po upływie terminu lokaty wpływy z jej tytułu są przelewane na konto inwestora. Z kolei reszta kapitału jest automatycznie inwestowana przez Klienta banku. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obydwu stron: zarówno inwestora, jak i jednostki bankowej. Na podobnej zasadzie działają zresztą lokaty rentierskie, które – w zależności od potrzeb – umożliwiają dokonanie automatycznej wypłaty sumy oprocentowania, bez konieczności ponownego przedłużania lokaty.

Podsumowanie

Czy lokaty bankowe to dobry sposób na oszczędzanie w trakcie trwania epidemii koronawirusa? Jak najbardziej, gdyż zapewniają one trwały i bezpieczny zysk. Owszem, nie jest on zbyt wysoki, ale jego wartość jest zależna praktycznie wyłącznie od aktualnych stóp procentowych. Analogiczna inwestycja np. w nieruchomości, może doprowadzić do zamrożenia wpłaconych środków na wiele miesięcy a nawet lat. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach ilość zawieranych wkładów lokacyjnych gwałtownie wzrośnie.