Categories :

Jak rozpocząć odkładanie na emeryturę?

Odkładanie na emeryturę to tak naprawdę bardzo ważne zagadnienie, wręcz kluczowe, jeżeli chcesz się uniezależnić od społecznego systemu ubezpieczeń, w gruncie rzeczy mało wydajnego, a wręcz niesprawiedliwego pod względem zwrotu za składkę. Świadome odkładanie na emeryturę jest w stanie zapewnić niezależność znacznie szybciej niż w momencie spotkania z wiekiem emerytalnym. W jaki sposób zatem rozpocząć praktycznie odkładanie na emeryturę i jakie narzędzia wykorzystać, aby zwiększyć potencjał strategii oszczędnościowo – inwestycyjnej?

Jakie narzędzia zastosować w celu odkładania na emeryturę?

Strategia budowania kapitału na emeryturę zakłada możliwie najszybsze rozpoczęcie oszczędzania, najlepiej po podjęciu pierwszego zatrudnienia. W ten sposób jesteś w stanie wypracować bardzo szybko pozytywne nawyki związane z budowaniem niezależności ekonomicznej. Najbardziej bezpieczne narzędzia oszczędnościowe to naturalnie lokaty bankowe, a następnie obligacje skarbu państwa, czy obligacje korporacyjne. Przy obligacjach korporacyjnych musisz już nauczyć się podstaw analizy fundamentalnej spółek, które obligacje emitują, ponieważ na rynku dochodzi jednak do wielu zawirowań, a nie wszystkie korporacje dotrzymują zobowiązań. Na lokatę bankową przeznaczaj większość oszczędności, a inwestuj wyłącznie w sprawdzone obszary. Dobry pomysł to powiązanie promocyjnych, nieco wyżej oprocentowanych lokat bankowych z akcjami spółek dywidendowych. Na giełdzie papierów wartościowych w 2018 roku występują spółki, które dzielą się zyskiem wynoszącym mniej więcej 9% w stosunku do ceny akcji, co jest wartością bardzo godną uwagi w porównaniu do oprocentowania na lokatach bankowych. Lokatom nie można odmówić jednak bezpieczeństwa, ochrony kapitału przed inflacją, braku ryzyka, łatwości zakładania. Najlepiej, żebyś nie przywiązywał się do konkretnego banku detalicznego na dłużej, chociaż to czasami też dobra perspektywa. Przy utrzymywaniu wielu instrumentów w jednym banku komercyjnym klient otrzymuje od czasu do czasu preferencyjne warunki oszczędzania. Nie warto się godzić na lokaty strukturyzowane, ale tworzyć połączenia lokat z innymi instrumentami inwestycyjnymi samodzielnie.

Optymalizacja podatkowa na indywidualnym koncie emerytalnym

Dobrze przy odkładaniu na emeryturę wygląda indywidualne konto emerytalne, w którym nie występuje opodatkowanie od zysków kapitałowych. Podatku nie płacisz pod warunkiem utrzymania środków na indywidualnym koncie emerytalnym do osiągnięcia stosownego wieku. To bardzo dobra wiadomość dla świadomych inwestorów indywidualnych. Przy zwykłym rachunku w domu maklerskim masz do czynienia z 19% podatkiem. To bardzo wysoka wartość, biorąc pod uwagę trudność z jaką generuje się na giełdzie jakikolwiek zysk. Potrzeba do tego wiedzy o analizie fundamentalnej, a także analizie technicznej. Lokata jest natomiast zawsze bezpieczną opcją, która nie wymaga przesadnego ryzyka, ale nie daje też dużych stóp zwrotu w zamian.

Odkładanie na emeryturę – im wcześniej, tym lepiej

Emerytura to pojęcie niedoceniane, szczególnie przez młodych ludzi, którzy nie wierzą w aktualny system społecznych ubezpieczeń. Samodzielne wprowadzenie długoterminowej strategii inwestycyjnej, w której ważną rolę odgrywają akcje spółek dywidendowych, odkładanie nadwyżek ekonomicznych na lokaty bankowe, inwestowanie w nieruchomości, czy w inne trwałe dobra to tylko niektóre z najważniejszych zasad. Osobiste odkładanie na emeryturę uczy inwestowania, a jednocześnie daje szansę na szybszą wolność od zobowiązań wobec pracodawców.