Jakie są zabezpieczenia kredytu samochodowego?

Posted by admin on Tue, May 19 2020 08:24:51

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem pieniężnym na zakup pojazdu np. samochodu, motoru czy. Istnieją kredyty z zabezpieczeniem i niezabezpieczone. Kredyty z zabezpieczeniem wymagają więcej formalności i czasu ale są tańsze niż te niezabezpieczone. Decydując się na kredyt warto zawczasu zorientować się jakie zabezpieczenia są stosowane przez poszczególne banki, dzięki www.zaplac-mniej.pl znajdziesz najlepsze i najtańsze oferty.

Najczęstszą formą zabezpieczenia kredytu samochodowego stosowaną przez kredytodawcę jest przewłaszczenie. Jest to przeniesienie własności auta na bank. Wyróżniamy przewłaszczenie częściowe kiedy bank staje się w 49% współwłaścicielem samochodu a fakt ten jest wpisany do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Bank rekwiruję kartę pojazdu a klient może ją wypożyczyć za odpowiednią opłatą. Inaczej jest w przypadku przewłaszczenia warunkowego gdzie bank staje się właścicielem auta dopiero w przypadku braku wpłat kredytu.

Inną formą zabezpieczenia kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy. Jest on jawny i działa podobnie jak hipoteka. W tym przypadku wymagane jest zgłoszenie pojazdu do rejestru zastawów w sądzie rejonowym. Taki wniosek podpisywany jest przez obie strony o podpisaniu umowy i rejestracji pojazdu. Kredytobiorca może korzystać z auta przez cały okres trwania kredytu a bank stając się jego właścicielem przy zaległościach w spłacie, może go sprzedać. W sytuacji gdy kredytobiorca chce sprzedać auto, potrzebna jest zgoda banku.

Kolejnymi zabezpieczeniami są depozyt karty pojazdu oraz cesja praw z polisy AC. W pierwszym przypadku kredytobiorca nie może sprzedać ani przerejestrować auta jednak może go dowolnie modyfikować zmieniając jego wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy z danego pojazdu chcą korzystać przez dłuższy czas tym samym rozkładając jego spłatę również na dłuższy okres. Cesja praw to przeniesienie praw wynikających z umowy z ubezpieczycielem na bank. Ta opcja zapewnia wypłatę polisy ubezpieczeniowej na rzecz kredytodawcy w momencie kradzieży lub całkowitego zniszczenia auta.

Dodatkowo, kredytodawca może zażądać dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia osoby trzeciej lub weksla in blanco. Podpisując weksel należy sprawdzić wiarygodność podmiotu dla którego go podpisujemy a po spłaceniu kredytu dopilnować aby został zniszczony.

Wybór kredytu samochodowego zależy od preferencji kupującego oraz planów co do kupowanego pojazdu. Jeśli ważna jest wielkość rat, kredyty z zabezpieczeniem są korzystniejszą opcją. Jeśli natomiast liczy się minimum formalności kosztem wyższego oprocentowania, dobrym wyborem będą kredyty niezabezpieczone.