W co inwestować?

Posted by admin on Wed, Mar 29 2017 08:06:00

Inwestowanie to w dużym stopniu sztuka zarządzania ryzykiem. Musisz wiedzieć, kiedy wejść do inwestycji, ale także, kiedy z niej wyjść z zyskiem. Nie zawsze pozycja długoterminowa w inwestycjach jest opłacalna. Czas inwestycji to tylko jeden z problemów. Chodzi jeszcze o najważniejsze miejsca generowania optymalnych stóp zwrotu. W artykule uzyskasz odpowiedź na pytanie, w co inwestować?

Klasyczne i alternatywne podejście do inwestycji

Rynek inwestycji można podzielić na klasyczne instrumenty i alternatywne. Do klasycznych inwestycji zaliczysz papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obligacje korporacyjne (Catalyst), kontrakty terminowe (największe ryzyko, ponieważ w kontraktach terminowych występuje dźwignia finansowa – duże zlecenia sterujesz stosunkowo niewielkim kapitałem). Rynek kapitałowy to zaledwie mały wycinek inwestycji. Możesz przeznaczyć pieniądze na zakup nieruchomości, złota inwestycyjnego, srebra, biżuterii. Na każdym rynku występuje czas prosperity, a także czas kryzysu. Każda inwestycja podlega prawom popytu i podaży. Niska cena dobra zachęca do zakupu, natomiast zawyżona cena w końcu oznacza spadek. Jeżeli wiesz już, w co inwestować przydałoby się określić konkretne narzędzia analityczne. Tutaj ze wsparciem przychodzi analiza fundamentalna oraz analiza techniczna. Analiza fundamentalna odpowiada za monitorowanie wszystkich wskaźników dotyczących rentowności spółek. Analiza techniczna przydaje się praktycznie na wszystkich rynkach, niezależnie od rodzaju instrumentu, bo gwarantuje lepsze poznanie wykresu, praw popytu i podaży. To właśnie analiza techniczna pozwala na częste wchodzenie i wychodzenie z rynku. Inwestycje długoterminowe to bardzo duże ryzyko. Najlepiej inwestować w czasie hossy, natomiast wygenerowane zyski przechowywać na lokatach bankowych, ewentualnie na obligacjach i chronić oszczędności przed procesami inflacji. Okres kryzysu finansowego wymaga po prostu przeczekania. Inwestuj w te obszary, na których się znasz lub, z którymi spotkałeś się w codzienności. Ulubione produkty i usługi posiadają odniesienie w spółkach, często notowanych właśnie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W okresie kryzysu dobra lokata bankowa jest najważniejsza

Przesuwanie pieniędzy i czekanie na okazje to bardzo właściwe podejście do inwestycji. Unikaj podpisywania umów z funduszami inwestycyjnymi, ponieważ poniesiesz ogromne koszty prowizji, czy opłat manipulacyjnych. Połączenie lokaty bankowej, np. progresywnej z akcjami spółek ze stabilną polityką dywidendową to często zysk na poziomie kilkunastu procent rocznie. Jeżeli dodasz do tego obligacje korporacyjne od uczciwych podmiotów biznesowych jesteś w stanie generować z czasem solidne stopy zwrotu. Przyjmuj długoterminową strategię inwestycyjną, ale naucz się jednocześnie oszczędzania i przesuwania kapitału. Nie trzymaj całego kapitału w jednym miejscu, bo to zawsze nadmierne ryzyko. Dywersyfikacja to podstawa, także w perspektywie oszczędzania na lokatach. Niektóre lokaty w dobrych promocjach gwarantują zysk na poziomie kilku procent rocznie, a to już całkiem przyjemna perspektywa.

Nauka i cierpliwość to podstawa udanych inwestycji

Samodzielne prowadzenie inwestycji to przy okazji ważna nauka. Widzisz, w jaki sposób reagujesz na straty, poznajesz profesjonalne narzędzia pomnażania kapitału. Pamiętaj, że rynek inwestycyjny skupia ogromne pieniądze, często od inwestorów międzynarodowych. Z tego powodu zachowujesz płynność instrumentów i nie ryzykujesz pozostaniem sam na sam z zakupionym dobrem. Gdy szukasz dobrej gotówki to znajdziesz ja na http://www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info.