Najpopularniejsze praktyki wychodzenia z zadłużenia

Posted by admin on Tue, Feb 26 2019 10:54:32

 

Konsolidacja przy wielu długach

Konsolidacja zadłużenia to technika, która sprawdza się szczególnie dobrze przy dużym nasyceniu budżetu pożyczkami gotówkowymi, czy innymi rodzajami zobowiązań. Konsolidacja zamyka większość kredytów spotykanych w sektorze bankowym i pozabankowym z uwzględnieniem drobnych chwilówek. Kredyt konsolidacyjny to zupełnie oddzielny produkt w banku, a zatem wymaga przeprowadzenia pełnej analizy kredytobiorcy. Bez pozytywnej zdolności kredytowej na pewno nie otrzymasz odpowiednich warunków scalenia wielu zobowiązań w jedno. Przy wyborze kredytu konsolidacyjnego hipotecznego musisz wnieść do zabezpieczenia nieruchomość.

Wakacje od kredytu

Wakacje kredytowe to opcjonalne rozwiązanie stosowane w bankach. Widoczne praktycznie przy każdej ofercie pożyczki gotówkowej. Na czym polegają wakacje kredytowe? W ramach delikatnych problemów z płynnością pożyczkobiorca może poprosić kredytodawcę o zaprzestanie pobierania rat przez okres, np. trzech najbliższych miesięcy. Zawieszenie trwa najdłużej 3 miesiące i rzadko spotyka się wydłużenie tego terminu. Za wakacje kredytowe najczęściej nie pobiera się opłaty. Zyskiem banku w tym przypadku jest po prostu narastanie odsetek od większej, niespłaconej kwoty. Sytuacja win – win.

Wydłużenie okresu kredytowania w zamian za niższą ratę

Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania nie jest zawsze możliwe, ale dotyczy z reguły tylko jednego kredytu. Przy wydłużeniu okresu spłaty kredytobiorca otrzymuje znacznie mniejszą ratę i godzi się na zwiększenie całkowitych kosztów zadłużenia. To opcja często spotykana, kiedy pożyczkobiorca wie, że jego sytuacja ekonomiczna zmieniła się już na dłużej, a powrót do dawnych zarobków jest chwilowo niemożliwy.

Losowość przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej

Ostatnia metoda na restrukturyzację to ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To narzędzie, w którym występuje losowość. Jeżeli kredytobiorca nie spłacał długów ze swojej winy wtedy upadłość konsumencka nie wchodzi w grę. W razie wystąpienia losowych, nieoczekiwanych czynników pożyczkobiorca ma szansę na anulowanie praktycznie całego zadłużenia. Najbezpieczniejsze narzędzie to jednak konsolidacja kredytów, która gwarantuje dużą elastyczność przy wyborze warunków spłaty.