Najlepszy sposób gromadzenia kapitału - lokata czy fundusz?

Posted by admin on Mon, Dec 29 2014 14:17:00

Zasady zarabiania na lokatach bankowych dla większości osób są kompletnie niezrozumiałe. Wychodzą oni z błędnego założenia, że na lokatach bankowych zarabiają właściwie za nic. Wystarczy, że zdeponują pieniądze na lokacie bankowej. W tym właśnie tkwi istota korzyści jakie czerpie bank z lokaty bankowej.

Dzięki środkom pozyskanym za pomocą lokat, banki mogą udzielać kredytów. Zyskiem z udzielonych kredytów banki dzielą się z osobami posiadającymi lokaty. Dzielą to jednak złe słowo. Banki stosują gratyfikację w postaci odsetek. Wysokość odsetek a raczej oprocentowania uzależniony jest od bardzo wielu czynników. Miedzy innymi od sytuacji gospodarczej, od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej itp. Ogólnie rzecz biorąc można więc pokusić się o stwierdzenie, że banki zarabiają na różnicy między oprocentowaniem lokat bankowych a oprocentowaniem udzielanych za ich pomocą kredytów. Dodatkowym, a niekiedy głównym sposobem pozyskiwania pieniędzy przez bank jest zakup obligacji Skarbu Państwa. Bank zarabia na tym zakupie tylko wtedy gdy obligacje skarbu państwa są wyżej oprocentowane niż lokaty.

Lokaty bankowe zawierane są na określony termin a wcześniejsze wycofanie się z umowy grozi utratą wszystkich nagromadzonych dotychczas odsetek. Biorąc też pod uwagę wcześniejsze argumenty można więc śmiało przypuszczać, a nawet mieć pewność, że lokaty bankowe są o wiele niżej oprocentowane niż Obligacje Skarbu Państwa.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z funduszem inwestycyjnym. Inwestorzy decydujący się na fundusze inwestycyjne skupujące Obligacje Skarbu Państwa z pewnością zarobią więcej niż na jakiejkolwiek lokacie bankowej. Wcześniejsza wyplata pieniędzy tak jak w lokacie bankowej, nie grozi utratą nagromadzonych zysków. To nie pieniądze, a jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarabiają na siebie. Oczywiście za inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne trzeba zapłacić. Koszty obsługi funduszu inwestycyjnego odnoszą się zwykle do opłat manipulacyjnych. Przy kwocie 10 000 zł i opłacie wynoszącej 1,7 % inwestor zapłaci 170 zł. Jeszcze prościej można to przedstawić na podstawie oprocentowania wynoszącego 5 %. Gdy na tyle oprocentowane są obligacje skarbu państwa, od 5 % trzeba odjąć 1,7 % i wtedy mamy rzeczywisty zysk z funduszu inwestycyjnego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne opłaca się tak naprawdę dopiero wtedy gdy mamy w perspektywie długi horyzont czasowy. Przy krótkoterminowych inwestycjach najlepsze będą lokaty terminowe.