Finansowanie biznesu kredytem – zalety i wady

Posted by admin on Mon, May 08 2017 09:54:00

Finansowanie działalności gospodarczej to rozbudowany obszar w nowoczesnej gospodarce. Możesz wykorzystywać do rozwoju biznesu własne środki lub instrumenty zewnętrzne, w tym zadłużeniowe na czele z dedykowanymi dla sektora MSP kredytami. Czy zadłużenie jest dla działalności gospodarczej korzystne i o jakich elementach warto pamiętać, jeżeli chcesz przejść przez współpracę z bankami detalicznymi lub parabankami w optymalny sposób?

Środki własne, oszczędności to najbezpieczniejszy sposób finansowania działalności gospodarczej. Niestety warunki rynkowe bardzo często wymuszają na przedsiębiorcach pozyskanie dodatkowych pieniędzy. Wykorzystanie kredytu prowadzi do udoskonalenia know how, zapewnia większy potencjał marketingowy, umożliwia przejmowanie konkurencji. Właściciele działalności gospodarczych dysponują wieloma narzędziami kredytowania potrzeb. To przede wszystkim kredyt na rachunku firmowym, kredyty o charakterze inwestycyjnym, a nawet faktoring. Przed pozyskaniem kredytu przedsiębiorca przedstawia wskaźniki ekonomiczne, aktualny stan biznesu, słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia rynkowe (klasyczna analiza SWOT). Bank detaliczny to najpopularniejszy inwestor z perspektywy działalności gospodarczej. Głównym zagrożeniem dla kredytobiorcy firmowego jest niedotrzymanie warunków umowy, co prowadzi do jej szybkiego rozwiązania lub po prostu do ograniczenia limitów. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiązuje się z warunków umowy nie może liczyć na skuteczne finansowanie przedsięwzięcia. A zatem w pewnym sensie kredyt wymusza określone, mało elastyczne zachowania.

Niektórzy przedsiębiorcy z tego powodu przechodzą po kredyty gotówkowe, gdzie odpowiadają majątkiem osobistym, nie ryzykują utraty wskaźników firmowych, a jedynie własnej zdolności kredytowej. Warto zauważyć, że pożyczki krótkoterminowe i gotówkowe wydajesz na co tylko zechcesz, bez ograniczeń formalnych. Przedsiębiorcom o dobrej zdolności kredytowej często opłaca się kredyt gotówkowy z perspektywy osoby fizycznej niż uzależnianie się od banku detalicznego, czy inwestora zewnętrznego. Finansowanie biznesu zwykłym kredytem gotówkowym jest najpopularniejsze przy początkowych etapach rozwoju. Czy według ciebie to dobry pomysł?