Czym jest poręczenie kredytu.

Posted by admin on Wed, Jul 19 2017 09:31:00

Zdarza się sytuacja, kiedy znajoma nam osoba prosi nas o poręczenie kredytu. Mówi, że to tylko formalności i że on będzie na czas spłacał swój dług, a pieniądze są mu bardzo potrzebne. Taka sytuacja nie jest dla nas łatwa, bo z jednej strony nie chcemy być poręczycielem, a z drugiej jest nam głupio odmówić. Decyzja ta nie powinna być podejmowana pochopnie i nie tylko dlatego, że jest to nasz dobry znajomy. Poręczenie jest zobowiązaniem, które będzie miało wpływ również na naszą zdolność kredytową. Powinniśmy sprawdzić jakie mamy prawa, kiedy główny kredytobiorca przestanie spłacać kredytu na czas. Poręczenie tak naprawdę jest formą zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Żyrując komuś kredyt powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ta osoba przestanie go spłacać, bank zażąda spłaty kredytu od nas. Poręczyciel ponosi odpowiedzialność za spłatę zadłużenia w takim samym stopniu jak kredytobiorca i trzeba mieć to na uwadze zanim komuś ten kredyt poręczymy.

 

Jakie obowiązki ma poręczyciel?

Poręczyciel jest osobą, która podpisuje z bankiem umowę. W umowie tej zobowiązuje się, że w przypadku, kiedy kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt, on spłaci go za niego. Poręczenie ma swoje uregulowania prawne jakie zawarte są w Kodeksie cywilnym. Bank oceni nasz ą sytuację finansową i zdecyduje, czy możemy być dla kogoś żyrantem. Instytucja finansowa ocenia zdolność poręczyciela do spłaty kredytu po to, aby mieć pewność, że poręczyciel będzie w stanie spłacić dług jaki zaciągnął główny dłużnik. Żyrant musi przekazać do banku dokumenty odnośnie osiąganych przez niego dochodów, a także powiedzieć w banku jakie ma ewentualne zobowiązania. Jeżeli główny dłużnik i poręczyciel zaprzestaną spłacać kredyt sprawa zostanie przesunięta do komornika. Ma on prawo do zajęcia pensji zarówno dłużnika jak i poręczyciela. Jak widać poręczenie kredytu to nie są tylko formalności. Niesie to za sobą sporą odpowiedzialność i ryzyko, że przyjdzie nam spłacić nie swój dług. Może być tak, że główny dłużnik straci pracę, zaprzestanie spłacać kredyt i poręczyciel będzie musiał go spłacać. Zdarza się, że w takich sytuacjach kończy się znajomość pomiędzy dłużnikiem, a poręczycielem. Dłużnik unika poręczyciela i tym samym zostawia go ze swoim kredytem.