Czym jest kredyt chwilówka?

Posted by admin on Thu, Dec 20 2018 10:36:53

Pojęcie kredytu jest pojęciem zarezerwowanym dla instytucji bankowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych. Jak się jednak okazuje o kredytach tych słyszymy również w odniesieniu do firm parabankowych które na dobrą sprawę nie powinny mieć prawa do udzielania kredytów. Firmy te reklamują tak zwane chwilówki czyli szybkie pożyczki gotówkowe jako kredyty. Dlatego też w ofertach tych firm znajdziemy pojęcie chwilówka.

Kredyt bankowy – pojęcie zarezerwowane dla banków

Kredyt to umowa jaką należy zawrzeć w formie pisemnej bez względu jaka jest kwota pożyczki. Stronami umowy jest bnk lub skok oraz kredytobiorca spełniający wszystkie warunki. Bank na mocy umowy kredytowej zobowiązuje się do udostępnienia klientowi pieniędzy na określony czas i cel. Kredyt jest zobowiązaniem celowym, choć nie zawsze jego cel zostaje z góry ustalony już w ofercie bankowej, w przypadku kredytu gotówkowego który może być przeznaczony na dowolny cel. Kredytobiorca decydując się na podpisanie umowy z bankiem bierze na siebie zobowiązanie do wykorzystania kredytu oraz do zwrotu pozyskanej kwoty wraz z odsetkami zgodnie ze stopą stopy procentowej. To na nim spoczywa obowiązek zapłacenia prowizji i wszelkich innych opłat kredytowych.

Prędkość udzielania kredytów w bankach i firmach pozabankowych

Banki od czasu wybuchu kryzysu finansowego i gospodarczego na świecie podchodzą bardziej restrykcyjnie do udzielania swoim klientom zobowiązań finansowych i różnego rodzaju kredytów. Kiedyś można było otrzymać z łatwością kredyt na dowód, w kilka minut, przy jednej wizycie w oddziale banku. Dziś banki muszą skrupulatnie badać zdolność kredytową i wiarygodność klienta, kontrolując jego sytuację finansową w Biurze Informacji Kredytowej. Stali klienci banków o pozytywnej historii współpracy mogą korzystać z uproszczonych zasad udzielania kredytów, dzięki czemu sam proces kredytowy został znacznie skrócony. Nie można jednak zobowiązania udzielane przez banki określić jako kredyt chwilówka. „Chwilówki” jak dotychczas, pozostają raczej domeną firm pozabankowych. Instytucje te nie są objęte nadzorem bankowym i nie muszą wypełniać warunków wskazanych w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego.

Chwilówki mogą wprowadzać jednak w błąd swoich klientów, ponieważ jest nazywany kredytem tak jak produkt bankowy. Jest on jednak udzielany wyłącznie przez firmy parabankowe i jest to pożyczka chwilówka. Kredyt chwilówka może zostać przelany na konto bankowe wskazane przez klienta na etapie wnioskowania o pieniądze w firmie pożyczkowej, nawet w ciągu kilkunastu minut.