Czy analiza stóp procentowych się opłaca?

Posted by admin on Thu, Feb 08 2018 07:59:47

Analiza stóp procentowych z perspektywy kredytobiorcy może się opłacać, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim obserwacja stóp procentowych i polityki monetarnej banków centralnych na świecie to domena kredytobiorców długoterminowych, najczęściej powiązanych z kredytami długoterminowymi. W artykule zobaczysz, w jaki sposób stopy procentowe odbijają się na zainteresowaniu kredytami gotówkowymi, a także innymi rodzajami zobowiązań sprawdź to na https://www.ulicafinansowa.pl.

Manipulowanie stopami procentowymi według Austriackiej Szkoły Ekonomii wywołuje cykliczne kryzysy na rynkach międzynarodowych. To po części prawda, ponieważ przy niskich stopach procentowych rośnie zainteresowanie kredytami gotówkowymi. Po prostu kredyt jest w takich warunkach stosunkowo tani, łatwo dostępny, nie obciąża za bardzo budżetu. Przy tym konsument ma do czynienia z bardzo niskim oprocentowaniem lokat bankowych. Stopy procentowe wpływają bowiem na rynek kredytowy i na opłacalność utrzymywania depozytów w odniesieniu do wskaźnika inflacji. Niskie stopy procentowe zmieniają potrzeby konsumentów. Konsumpcja jest na pierwszym miejscu. Ten nawyk zmienia natomiast wzrost stóp procentowych, które docelowo zmuszają do oszczędzania, a nie wydawania środków. Dzięki stopom procentowym dochodzi do ustabilizowania inflacji na poziomie, który odbija się pozytywnie na gospodarce.

Najlepszy moment wejścia do kredytów długoterminowych to okres pomiędzy bardzo wysokimi stopami procentowym, a cyklem ich stopniowego obniżania. Po pierwszej obniżce stóp procentowych, co dzieję się najczęściej w sytuacji wychodzenia gospodarki z kryzysu warto zainteresować się kredytem hipotecznym. Przy niskich stopach procentowych rata kredytu jest atrakcyjna. Jak widać niskie stopy procentowe obowiązują nawet dekadę i dłużej. Dzięki temu kredyt długoterminowy jest o kilkanaście procent tańszy w perspektywie. Bank centralny w Polsce funkcjonuje w odniesieniu do polityki banków centralnych z całego świata. Decyzje FED i Europejskiego Banku Centralnego odbijają się docelowo na działaniach Narodowego Banku Polskiego. Zbyt wysoka inflacja to oznaka potencjalnego podniesienia stóp procentowych i automatycznej drożyzny na rynku kredytowym.

Jeżeli źle wytypujesz moment wejścia do kredytu, wtedy możesz spodziewać się potrzeby wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń do umowy kredytowej. Banki często tego wymagają. Przy braku takiej możliwości narażasz się na spore konsekwencje ekonomiczne. Czy teraz zaczniesz analizować stopy procentowe w odniesieniu do rynku kredytowego?