Co trzeba wiedzieć o kredytach gotówkowych?

Posted by admin on Wed, Jan 21 2015 07:51:00

Kiedy potrzebujemy pieniędzy na bieżące, czasem również niespodziewane wydatki, a nie dysponujemy odpowiednia kwotą, to jedną z możliwości szybkiego zdobycia środków jest wzięcie kredytu gotówkowego. Jest to w zasadzie kredyt, który może być przeznaczony na dowolny cel. Banki oferują kredyty gotówkowe w różnej wysokości, o różnych kosztach i warunkach spłaty. Te wszystkie czynniki są bardzo istotne podczas wybierania konkretnej oferty, konkretnego banku, ponieważ decydują o tym, czy spłata kredytu będzie uciążliwa. Warto więc dokładnie wszystkie aspekty przeanalizować, aby warunki były dla nas jak najkorzystniejsze.

Koszty kredytu to chyba kluczowy czynnik. Składa się na nie przede wszystkim oprocentowanie kredytu, które jest zależne w dużej mierze od stóp procentowych. Można się zabezpieczyć przed ich zmianami wybierając kredyt o stałym oprocentowaniu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę i to, że zmienne oprocentowanie daje nam z kolei szansę na zmniejszenie kosztów, gdyż kredyt stopy procentowe mogą zostać obniżone. Do innych opłat mogą należeć różnego rodzaju opłaty manipulacyjne i opłata prowizyjna. Opłata ta wynosi zwykle kilka procent wartości kredytu, ale może zdarzyć się tak i zresztą zdarza się nierzadko, że bank nie nalicza takiej opłaty. Same koszty kredytu to jednak nie wszystko. Na to, jak uciążliwa będzie dla nas spłata kredytu mają również wpływ warunki spłaty, a więc rozłożenie na ilość i wysokość rat. Warto zapytać też o możliwość negocjacji i ustalenia bardziej elastycznych warunków spłaty kredytu, czyli takich, które będą optymalnie dopasowane do naszej sytuacji.

Kredyt gotówkowy to jednak nie tylko kwestia zdobycia środków na wydatki i ich późniejsza spłata. Jest to także kwestia spełnienia odpowiednich warunków, które pozwolą ten kredyt otrzymać. Trzeba bowiem posiadać zdolność kredytową, , czyli być zdolnym do terminowego uregulowania zobowiązania wobec banku. Przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie i stabilne dochody. Po drugie ważne jest zabezpieczenie kredytu, choćby w postaci poręczenia innej osoby, która zobowiąże się do jego spłaty, gdybyśmy sami n ie mogli tego zrobić. Po trzecie sprawdzana jest historia kredytywa w BIK. Ze względu na to warto na bieżąco regulować inne zobowiązania.